ENGLISH VERSION 

 Ieškoti 

Pagalba

 

Pranešimai spaudai

2008-05-19 Apie naujoves iš pirmų lūpų

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje maloniai kviečia dalyvauti susitikime su Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG AGRI) įgaliotu atstovu. Susitikimo metu bus pristatyti Europos Komisijos pasiūlymai teisės aktams dėl Bendrosios žemės ūkio politikos padėties įvertinimo (CAP Health Check). Bus aptariami pakeitimai susiję su tiesioginės pagalbos schema, paramos rinkai priemonėmis ir kaimo plėtros politika.

2008-05-15 Susitikimai Ispanijoje svarbūs tolesniam agrariniam bendradarbiavimui ir plėtrai

Gegužės 13–18 dienomis Ispanijos Karalystėje lankosi žemės ūkio ministrės prof. Kazimieros Prunskienės bei viceministrės Virginijos Žoštautienės vadovaujamos delegacijos. Susitikimų su atsakingais Ispanijos žemės ūkio pareigūnais metu ketinama aptarti Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo kaimo bendruomenių plėtrai, žemės ūkio draudimo sistemos kūrimo, kitus aktualius žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus.

2008-05-15 Kvietimas į konferenciją "Aktualios kiaulių ir paukščių mitybos problemos. Produkcijos kokybė"

Birželio 6 d. Kaune, Lietuvos veterinarijos akademijoje, organizuojama konferencija "Aktualios kiaulių ir paukščių mitybos problemos. Produkcijos kokybė". Konferencija skirta Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystes katedros įkūrimo 70-mečiui paminėti.

2008-05-15 Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas

2008 m. balandį vidutinė natūralaus (vidutinio 4,16 proc. riebumo ir 3,17 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina, palyginti su 2007 m. balandžio mėnesiu, šalyje išaugo 20,3 proc., t. y. nuo 749,3 Lt/t iki 901,6 Lt/t.

 

2008-05-14 Vietos veiklos grupių strategijos skatina teritorinę kaimiškųjų vietovių plėtrą

Gegužės 13 d. Vilniuje vyko LEADER įgyvendinimo koordinavimo grupės ir LEADER bendradarbiavimo komisijos posėdis, kurio metu Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) sekretorė Dalia Miniataitė, Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, kiti atsakingi ministerijos pareigūnai, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, vietos veiklos gupių atstovai aptarė 2007–2013 m. vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių projektą, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimą. ŽŪM sekretorė Dalia Miniataitė, LEADER koordinavimo grupės ir LEADER bendradarbiavimo komisijos pirmininkė, ragino vietos veiklos grupių atstovus aktyviai įsijungti į diskusiją ir išsakyti aktualiausias veiklos administravimo problemas.

2008-05-13 Konkursas „Geriausia lietuviška duona“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir KTU Maisto institutas organizuoja švietėjišką renginį „Geriausia lietuviška duona“. Renginiu siekiama skatinti duonos gamybos įmones kurti padidintos vertės ir aukštos vartotojiškos kokybės konkurencingus gaminius, išlaikančius geriausias lietuviškas tradicijas, supažindinti vartotojus su aukštos kokybės lietuviškos duonos gaminiais, populiarinti šiuos produktus bei jų gamintojus.

2008-05-13 Lietuvos gyventojai renka ES paramos regionų lyderius

Prasideda ES paramos regionų lyderių rinkimai, kuriuose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, pastebėję ES paramos dėka mūsų gyvenime vykstančius gerus pokyčius. Šie rinkimai vyks dvi savaites internete, ES paramos svetainėje. Rinkimų nugalėtojai bus paskelbti š.m. gegužės 29 d. Vilniuje, „Litexpo“ konferencijų ir parodų centre vyksiančioje ES paramos kontaktų mugėje „Regionų lyderiai“.

2008-05-12 Skubama baigti mokėti išmokas

Tiesioginės išmokos už 2007 metais deklaruotus pasėlius ir kompensacinės išmokos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, mokamos už deklaruotus plotus, pareiškėjams, pateikusiems paraiškas 2007 metais, bus išmokėtos ne vėliau kaip iki š.m. birželio 30 d., kai tik Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atliks visus reikalingus patikrinimus.

2008-05-12 Įgyvendintas projektas

Žemės ūkio ministerijoje, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūroje bei Valstybinėje sėklų ir grūdų tarnyboje baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Žemės ūkio intervencinių priemonių administravimas ir kontrolė“, trukęs dvejus metus. Projekto, kuriam buvo skirta 2,876 mln. litų, metu buvo teikiama ne tik ekspertų pagalba, bet ir investicinė parama – perkama reikalinga įranga ir kuriamos informacinės sistemos.

2008-05-10 Konsultantai gilino žinias verslo planų ir projektų rengimo srityje

Gegužės 9 d. Žemės ūkio ministerija bei Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras surengė konferenciją „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa ir jos įgyvendinimo aktualijos“. Konferencija buvo skirta ministerijos akredituotiems verslo planų rengimo ir projektų administravimo srities konsultantams, kurie teikia konsultacijas ir padeda rengti verslo planus bei projektus ūkininkams, žemės ūkio gamybos ir perdirbimo įmonėms bei kitiems potencialiems paramos gavėjams, ketinantiems kreiptis paramos pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m. (KPP) programą. Iš viso iki šios dienos verslo planų rengimo ir projektų administravimo srityje akredituota 118 institucijų, turinčių per 387 šioje srityje akredituotų konsultantų.

2008-05-10 Europos dieną – dėmesys ekologijai ir klimato kaitai

Minint Europos dieną, gegužės 9 d. Vilniuje, prie Baltojo tilto, vyko Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje inicijuota šventė, kurios pagrindinis tikslas – skatinti žmonių domėjimąsi Europos Sąjunga (ES), supažindinti jaunimą ne tik su ES valstybėmis narėmis ir jų vienijimosi idėja, bet ir su svarbiausiais Europos ateities tikslais: kova su klimato kaita, Lisabonos sutarties ratifikavimu ir jos nuostatų įgyvendinimu, Vidaus rinkos gilinimu.

2008-05-09 Didžioji dalis klientų – ūkininkai

Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 66,3 mln. Lt kreditų suteikė 134 garantijas už 37,6 mln. Lt. Vien balandžio mėnesį už kredito įstaigų išduotus 35,2 mln. Lt kreditų buvo suteiktos 57 garantijos už 20,7 mln. Lt, t. y. daugiau negu per tris praėjusius mėnesius kartu.

2008-05-08 Bičių laikytojai gali kreiptis paramos

Primename, kad pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2008–2010 metų programą paraiškas paramai gauti bitininkai gali teikti nuo 2008 m. balandžio 21 d. iki gegužės 23 d. (įskaitytinai).

Pranešimų spaudai archyvas

 

 

 Skelbimai

BŽŪP Sveikatingumo patikrinimas

Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo

Valstybės parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms

Tęsiamas paraiškų priėmimas pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisykles

Cukraus pramonės restruktūrizavimas

Kviečiame kaimo bendruomenes į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą

 

Paruošti spausdinti
Į titulinį puslapį Į puslapio viršų