Paieška
Kaimo plėtra

 

Bendras 2007-2013 metų kaimo plėtros strategijos tikslas

 

'http://www.zum.lt/lt/zemes-ukio-ministerija/kaimo-pletra/parama-pagal-2007-2013-m--programos-priemones/'

Užtikrinti augimą, didinant žemės ir maisto bei miškų ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, tuo pačiu puoselėjant esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes, mažinant skirtumus tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų regionų.

 

Išsamiau apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, jos priemones ir kitą susijusią aktualią informaciją žr:

 

Leader metodas (politika, renginiai, institucijos)

 

'http://www.zum.lt/lt/zemes-ukio-ministerija/kaimo-pletra/parama-pagal-2007-2013-m--programos-priemones/'

'http://www.zum.lt/lt/zemes-ukio-ministerija/kaimo-pletra/parama-pagal-2007-2013-m--programos-priemones/'

 

Kiti kaimo plėtros elementai:

Valstybės parama bendruomenėms

2004-2006 m. programiniai dokumentai

SAPARD programa 2000-2006 metams

INTERREG 

Lietuvos etnografinis kaimasNuorodos