PaieškaKlausimai - atsakymai
Paieška pagal tematiką:
Paieška pagal turinį:

Norėtume atkreipti dėmesį, kad atsakymai ir klausimai parengti remiantis tuo metu galiojančiais teisės aktais.
1. Ar šiais metais bus mokamos tiesioginės išmokos už šienaujamas pievas, jei nėra laikomi gyvuliai?

Pareiškėjams, 2012 m. deklaruojantiems žemės ūkio naudmenų plotus (įskaitant ir pievas), tiesioginės išmokos bus mokamos - numatoma 413 Lt/ha dydžio pagrindinė ES tiesioginė išmoka. O deklaruojantiems pievas, bet neturintiems gyvulių (detalesnė informacija apie šį reikalavimą žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakyme Nr. 3D-251), bus taikoma 50 proc. paramos dydžio sankcija.

2012-04-18
 
2. Ar uz 2012 m. ES ismokos uz zemes ukio paskirties zeme bus mokamos? Koks turi buti sios zemes nuosavybes statusas, t.y. ar ismoku gali tiketis ir asmenys, kurie zemes ukio paskirties zeme nuomoja is valstybes, ar tik tik tie, kurie yra zemes savininkai?

2012 m. ES išmokos už žemės ūkio paskirties žemę bus mokamos, jei deklaruoti plotai (laukai) atitiks geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės bei Tiesioginių išmokų taisyklėse numatytus reikalavimus. Asmenys, nuomojantys žemės ūkio paskirties žemę iš valstybės, kaip ir kiti pareiškėjai išmokas gaus, jeigu atitiks minėtuosius reikalavimus.

2012-03-30
 
3. nuo kokio amziaus mokomos ismokos uz bulius?

Specialioji išmoka už bulius buvo susieta su gamyba ir skiriama už realizuotą 9 mėn. ir vyresnio amžiaus bulių. Kadangi šiuo metu su Europos Komisija yra derinamos visų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mokėjimo šalyje nuostatos ir sąlygos, dar negalime tiksliai atsakyti, kaip bus 2012 m. skiriamos specialiosios išmokos už bulius.

2012-03-15
 
4. Laba diena,nuo kada bus mokamos kvotos uz piena?

Išmokas už pieną ketinama pradėti mokėti nuo 2012 m. sausio 20 d. Išmokos dydis - 70 Lt/t.

2012-01-18
 
5. Prašau atsakyti ar bus visiems pareiškėjams mokamos išmokos už deklaruotus plotus mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse už 2011 metus? Gyvulių neauginu.Du trečdaliai deklaruotų plotų sudaro javai.

Kompensacinės išmokos pareiškėjams, atitinkantiems reikalavimus paramai gauti, bus pradėtos mokėti nuo gruodžio 1 dienos. Jums bus kompensuojamos dėl kliūčių žemės ūkio gamybai patirtos papildomos išlaidos ir prarastos pajamos tik už 2011 metais deklaruotą dirbamą žemę, t. y. už deklaruotą pasėlių plotą. Už likusią dalį deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto, padengto žalienomis, Jums bus kompensuojama tik tokiu atveju, jeigu 2010 metais turėjote ūkinių gyvūnų.* Atkreipiame dėmesį į tai, jog 2011 metams bus taikomi sumažinti įkainiai: didelio nepalankumo vietovėse – 174 Lt/ha, mažo nepalankumo vietovėse – 131 Lt/ha. *Pastaba. Pagal skaičiavimo metodiką Ūkinių gyvūnų registre individualiai ir bandomis pareiškėjų 2010 metais registruoti ūkiniai gyvūnai paskutinę kiekvieno mėnesio dieną, pritaikant koeficientus, perskaičiuojami į sutartinius gyvulius (toliau – SG), kurių metinis bendras kiekis padalinamas iš 12. Gauta skaitinė vertė turėtų būti ne mažesnė kaip 0,2 SG/ha pievų ir (ar) ganyklų.

2011-11-30
 
6. NOREČIAU SUŽINOTI KUR REIKIA KREIPTIS KAD PAKEIČIAU BANKO SASKAITA DEL IŠMOKU PRAVEDIMO I KITA BANKA.

Paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar ryšio duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu, pateikus prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau - Agentūra) arba "per banką" prisijungus prie Agentūros informacinio portalo. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas. Agentūros klientams, kurie naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis, yra sudaryta galimybė patiems pakeisti arba papildyti paraiškoje nurodytus kontaktinius duomenis (adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą) ir sąskaitos banke numerį. Duomenis galima pakeisti per elektroninę bankininkystę prisijungus prie portalo informacinės sistemos (www.nma.lt/ Informacinis portalas/ Prisijungimas) bei vadovaujantis portalo informacinėje sistemoje pateiktomis nuorodomis. Tikslesnę informaciją dėl duomenų keitimo naudojantis portalo informacine sistema galite rasti adresu www.nma.lt/ Informacinis portalas. Dėl išsamesnės informacijos galite skambinti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniu telefonu 252 6999, 1841.

2011-11-30
 
7. Norėčiau paklausti, ar bus mokamos išmokos už kvotinį pieną?Kada ir kiek.

Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2011 m. taisyklės dar nėra patvirtintos, tačiau lėšos išmokoms už pieną už 2011 metus mokėti numatytos 2012 metų valstybės biudžeto projekte. Seimui patvirtinus 2012 metų biudžeto projektą, išmokos pieno gamintojus pasiektų jau 2012 m. sausio mėnesį.

2011-11-15
 
8. labas vakaras.kur galeciau smulkiau suzinoti apie mesiniu aviu mokejimo tvarka?ar tai tik uz erevedes bus mokoma?ar svarbu kokio amziaus ir kada uzdeklaruota avis?Ar LT siurksciavilnes ieina i mesines avis?ir kokia tai butu ismoka uz avi?

Nauja paramos schema mokant tiesiogines išmokas už mėsinius galvijus ir mėsines avis nustatyta žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-465. Pagal ją amžiaus kriterijaus mėsinėms avims nėra nustatytas. Išmoka pagal naująją schemą bus mokama už mėsines avis, turėtas, registruotas 2011 rugpjūčio 1 d. ir išlaikytas ūkyje iki š. m. spalio 1 d. Laikytojai, atitinkantys reikalavimus gauti tiesiogines išmokas pagal kitas schemas, įskaitant išmokas už ėriavedes, gali pretenduoti jas gauti. Orentaciniai išmokų dydžiai taip pat patvirtinti paminėtoje tvarkoje. Mėsinių avių veislių klasifikatorių galite rasti adresu http://www.vic.lt/?mid=278. Lietuvos vietinės šiurkčiavilnės priskiriamos prie mėsinių vilninių krypties avių veislių.

2011-11-11
 
9. Kiek ir kada bus mokamos išmokos už 2010-2011 m. kvotinį pieną?

Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2011 m. taisyklės dar nėra patvirtintos. Tačiau preliminariais skaičiavimais išmokos dydis turėtų būti 70 Lt/t.

2011-11-09
 
10. Sveiki, noriu pasiteirauti ar už 2011 metus bus mokamos išmokos už paskerstus bulius, ir jei bus tai kokio dydžio.

Visoms papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms, mokamoms iš mūsų šalies biudžeto už pieną, gyvulius ir pasėlius, bus skirta apie 194 mln. Lt. Šiuo metu yra rengiamas ir derinamas žemės ūkio ministro įsakymo projektas, kuriame bus nustatyti išmokų už galvijus dydžiai ir galima šių išmokų mokėjimo pradžia. Paskutiniame įsakymo projekte numatytas toks pat, kaip ir pernai, specialiosios išmokos už bulių dydis –543 Lt. Greičiausiai specialiosios išmokos už 2011 m. I-II-III ketvirčiais realizuotus bulius galvijų augintojų sąskaitas bankuose pasieks ne šių metų gruodžio mėnesį, kaip buvo pernai, bet 2012 m. sausio mėnesį.

2011-11-09
 

Užduoti klausimą